Izatezko bikoteen baja udal erregistroan

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izena baja eskatzeko Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Elkarketen Erregistroan zuzenean bideratu behar dira, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Ordezkaritzan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Erregistro Zibileko ezkontza ziurtagiri
 • Bikoteko kide batek besteari elkartasunaren bukaeraren komunikazioa
 • Bikoteko kide baten heriotza ziurtagiria

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
 • Espainiako Kode Zibila
 • Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legea
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Izatezko bikoteen zerga-araubideari buruzko urriaren 30eko 8/2003 Foru Araua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 22ko 124/2004 Dekretua

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izena baja eskatzeko Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Elkarketen Erregistroan zuzenean bideratu behar dira, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Ordezkaritzan.